Β΄ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚHΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Β΄ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚHΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κατεβάστε την σχετική προκήρυξη εδώ

Κοινοποίηση