Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας» CPV 50400000-9 για το Γ.Ν.Αιτ/νίας (Ν.Μ.Αγρινίου και Ν.Μ.Μεσολογγίου

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας» CPV 50400000-9 για το Γ.Ν.Αιτ/νίας (Ν.Μ.Αγρινίου και Ν.Μ.Μεσολογγίου

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Απόφαση παράτασης

Κοινοποίηση