ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 652746904Μ-2ΥΗ

Κοινοποίηση