Ανακοινώσεις

Εγγραφές στο ΔΙΕΚ Αγρινίου

Η κατάθεση των αιτήσεων υποψηφίων στο Δημόσιο ΙΕΚ. της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου του Γ.Ν.Αιτ/νίας ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας για Α΄ και Γ΄ εξάμηνο θα πραγματοποιηθούν ως εξής :

  1. Για τον Ιούλιο και Αύγουστο το Δ.Ι.Ε.Κ. θα δέχεται αιτήσεις κατά την διάρκεια των ημερών που εφημερεύει ήτοι 5-7-2018, 19-7-2018, 2-8-2018,16-8-2018 και 30-8-2018.
  2. Από 1η Έως 15η Σεπτεμβρίου καθημερινά .

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ( Δεληγιώργη 27 Αγρίνιο) από 09.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.

Η φοίτηση είναι δωρεάν

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  • Σχετική αίτηση
  • Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία.
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο(φωτοτυπία).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα.
  • Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
  • Δεκτές θα γίνονται αιτήσεις κατατάξεων από απόφοιτους ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ,Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για το Γ΄ Εξάμηνο σπουδών.

Δικαίωμα αίτησης για κατάταξη έχουν και οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Εκ της Διευθύνσεως

Κοινοποίηση