Ανακοινώσεις

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Ψ.Υ.) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ME ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 130.000,00 ΕΥΡΩ

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση