Επιτροπή Λοιμώξεων

Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων απαρτίζεται από 13 μέλη, διαφορετικών ειδικοτήτων, με Πρόεδρο την Δ/ντρια  Ε.Σ.Υ. Παθολογικού τμήματος κα. Μανιά Ελένη.

Το Γραφείο της ΕΝΛ είναι στελεχωμένο με την Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων  Νικολοπούλου Βασιλική και την αναπληρώτρια ΝΕΛ Σκαμάνη Βασιλική όπως ορίζεται με το ΦΕΚ 388/18-02-2014.

Οι δραστηριότητες –δράσεις της ΕΝΛ στοχεύουν  στην πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, υπό τις  κατευθυντήριες οδηγίες – προτάσεις- συστάσεις  του Υ.Υ.& Κ.Α. και του Εθνικού Οργανισμού  Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

 

Αρμοδιότητες της ΕΝΛ-ΝΕΛ είναι:

 • Η επιτήρηση των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας του Νοσοκομείου
 • Η επιτήρηση των κανόνων αποστείρωσης απολύμανσης και αντισηψίας
 • Η επιτήρηση- καταγραφή των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η λήψη των μέτρων αντιμετώπισης τους
 • Η καταγραφή των επαγγελματικών ατυχημάτων του υγειονομικού προσωπικού ( έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες- εργαστηριακός έλεγχος υγειονομικού προσωπικού- αρχειοθέτηση αποτελεσμάτων)
 • Η ενημέρωση- εκπαίδευση του προσωπικού στην πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα προστασίας- προφύλαξης κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων (Μέτρα Ατομικής Προστασίας – διαχείρισης αιχμηρών αντικειμένων- εμβολιασμοί )
 • Η επιτήρηση, συλλογή, αποστολή των ειδικών δελτίων καταγραφής , των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων στον Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης  Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου.
 • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα « Προκρούστης» του Ε.Ο.Δ.Υ. με την υποχρεωτική δήλωση όλων των λοιμώξεων από τρία βασικότερα Gram  αρνητικά νοσοκομειακά παθογόνα στις καρβαπενέμες.
 • Επιτήρηση- παροχή οδηγιών απομόνωσης ασθενών και τήρησης ειδικών μέτρων προφύλαξης και ελέγχου διασποράς πολυανθεκτικών παθογόνων (Gram -)
 • Η άμεση παρέμβαση σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων νοσοκομειακής λοίμωξης ή κρούσματος λοιμώδους νοσήματος
 • Η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών
 • Η καταγραφή της συμμόρφωσης του υγειονομικού προσωπικού στην τήρηση των κανόνων της « Υγιεινής των Χεριών» συστάσεις
 • Επιτήρηση της ορθής χρήσης των γαντιών από τους επαγγελματίες υγείας- οδηγίες- συστάσεις
 • Ενημέρωση της 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη λειτουργία του νοσοκομείου σε θέματα νοσοκομειακών λοιμώξεων- διαχείρισης περιστατικών ( Covid ,Εποχική γρίπη κ.α.)
 • Σύνταξη και Εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου λοιμώξεων σε χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΕΚ τ. 388Β΄/2014)

 

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2641361458

Email: