Ανακοινώσεις

ΕΞΙ(6) ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 140.000 ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση