Κανονισμός Επισκεπτηρίου

  1. Αυστηρά χρήση μάσκας και τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
  2. Απαγόρευση επισκεπτηρίου.
  3. Είσοδος ενός (1) μόνου συνοδού ανά ασθενή που αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί με την προϋπόθεση διενέργειας RAPID TEST κάθε 48 ώρες και τη χρήση κάρτας εισόδου σύμφωνα με την κρίση του διευθυντή της αντίστοιχης κλινικής την οποία θα φέρει μαζί του πάντα. Εξαιρετικά για τους παιδιατρικούς ασθενείς επιτρέπονται έως δύο (2) συνοδοί.
  4. Είσοδος από το ΤΕΠ μόνο για έκτακτα περιστατικά που χρήζουν εξέτασης ή εισαγωγής.
  5. Είσοδος συνοδών μόνο από την κεντρική πύλη όπου παρουσία προσωπικού ασφαλείας θα γίνεται έλεγχος για τη χρήση μάσκας σε όλους και επίδειξη  RAPID TEST –  και κάρτας εισόδου. Εφόσον χρειαστεί  κρίνεται ορθό να υπάρχει διαθέσιμη μάσκα.
  6. Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα διενεργεί πέντε φορές την εβδομάδα, πρωϊνές ώρες rapid – tests στον εξωτερικό χώρο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο  ISO – BOX.

 

(Τελευταία ενημέρωση: 5/9/2023)