Κέντρο Υγείας Βόνιτσας

Κατάσταση Ιατρών

  1. Κτενάς Δημήτριος:  Δ/ντής Γενικής Ιατρικής
  2. Καπότης Σπύρο:  Αν. Δ/ντής Οδοντιατρικής
  3. Καλέζου Αντωνία:  Αν. Δ/ντρια Βιοπαθολογίας
  4. Θεοδωρίδου Μαρία:  Αν. Δ/ντρια Παιδιατρικής
  5. Παπαποστόλου– Ροντίκα Μαρία:  Επιμελήτρια Β΄Οδοντιατρικής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ  Κ. Υ.  ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Πληροφορίες 2643360000
Προισταμένη 2643360001
Κουζίνα 2643360002
Μικροβιολογικό 2643360003
Επισκέπτρια Υγείας 2643360004
Τεχνική Υπηρεσία 2643360005
Ιατρείο Ι.Κ.Α 2643360006
Γυναικολογικό 2643360007
Παιδιατρικό 2643360008
Ακτινολογικό 2643360009
Χειρουργείο 2643360010
Γραμματεία 2643360011
Διοικητικό 1 2643360012
Διοικητικό 2 2643360013
Εφημερείο 2643360014
Οδοντιατρείο 2643360015
Ιατρείο 1 2643360016
Διευθυντής 1 2643360017
Διευθυντής 2 2643360025
Ιατρείο 3 2643360018
Ιατρείο 4 2643360019
Ιατρείο 5 2643360020
Δωμάτιο Νοσηλευτικού 2643360023
Βραχεία Νοσηλεία 2643360024
Υπόγειο 2643360028
Δωμάτιο Ιατρών 3 2643360021
Δωμάτιο Ιατρών 2 2643360027
Δωμάτιο Ιατρών 1 2643360026