Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ Ι ΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΧΡΟΝΙΑ

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση