Τεχνική Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας και της συντήρησης του Νοσοκομείου

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας
Κάππα Χριστίνα
τηλέφωνο: 2641361554

Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Ευστάθιος Ιωαννίδης
τηλέφωνο: 2641361484