Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΣΑΚΩΝ, ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ, ΡΙΝΟΡΙΝΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ, ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΩΝ,ΑΜBU, ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 3 ΜΗΝΕΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ