Διαγωνισμοί

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ψ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΕΣ ΑΡΓΩ ΚΑΙ ΊΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: 408 -2024

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: 406 – 2024

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ψ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΕΣ ΑΡΓΩ ΚΑΙ ΊΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: 405 -2024

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ.