Δημόσια Διαβούλευση

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (Β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ CPV: 33731110-7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ.››

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ πού έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 20DIAB000012836 για δέκα (10) ημέρες. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ CPV: 33731110-7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ πού έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 20DIAB000012391 για δέκα (10) ημέρες.   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 3η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Επιστολη Johnson ΑΓΡΙΝΙΟ 3η διαβουλευση χειρουργικα εργαλεια 050919 SURGILIFE ΕΠΕ AGRINIO_2019-09-05_3H DIAVOULEYSH _ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

«3η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Γ΄ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την κάλυψη αναγκών των ΚΕΦΙΑΠ της Ν. Μ. Αγρινίου

Κατεβάστε την σχετική προκήρυξη εδώ