Δημόσια Διαβούλευση

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμηθεια ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΕΔΩ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Κ ΣΥΣΤΗΜΑ REAL TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ CORONAVIRUS SARS-Cov-2» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΕΔΩ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

«Ανακοίνωση Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ CPV: 33731110-7

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

«Ανακοίνωση Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ CPV: 33731110-7

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (Α) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV: 33696100-6» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια για τον «ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV: 33696100-6 πού έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 20DIAB000013132 για δέκα πέντε (15) ημέρες. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ