Δημόσια Διαβούλευση

Β΄ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚHΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κατεβάστε την σχετική προκήρυξη εδώ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚHΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη εδώ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμα με συνοδό εξοπλισμό Αιματολογικών ΤΕΣΤ (9101/3-7-2019)

VACTRO Τεχνικές Περιγραφές.pdf POCHE.pdf ALPHA MEDICAL.pdf LYRITIS BIOLINE.pdf

3η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την κάλυψη αναγκών της Ν.Μ.Αγρινίου (8918/1-7-2019)

PAPAPOSTOLOU ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΓΚΦΟΣ.pdf SANTAIR Δημόσια διαβούλευση 4 Αεροστρωμάτων(1).pdf Serinth Διαβούλευση 8916- 4. Συσκευή ηλεκτροθεραπείας(1).pdf Επιστολη Johnson_(2).pdf GE 3η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – HOLTER ΡΥΘΜΟΥ(2).pdf IATRIKH MERIMNA KAI ΥΓΕΙΑ.pdf MEDICAL LITE ΑΓΡΙΝΙΟ_08.07.2019.pdf Orthodrive lite 206-EN(2).pdf

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 3ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ CPV: 33141700-7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη εδώ

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ CPV: 33141700-7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη εδώ