Δημόσια Διαβούλευση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη εδώ

Ανακοίνωση τρίτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την πρoμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ CPV: 33141700 -7 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για χρονικό διάστημα 4 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη εδώ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.ΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για τη διενέργεια διαγωνισμού για «MEΣΑΚΑΝΘΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ »

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ  

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια “ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ” CPV 30192300-4 και για τις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες Αγρινίου και Μεσολογγίου.

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 1 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΜΑΓΕΙΡΑΣ