Προσλήψεις Προσωπικού

Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Επιμελητή Β’ Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας, Ψυχιατρικής, Ψυχιατρικής (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας) και Επιμελητή Α’ Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) (για το Τ.Ε.Π.) για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Οργανική Μονάδα της έδρας Αγρίνιο)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ.

Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Διευθυντή Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας( για την Μ.Ε.Θ.) και Επιμελητή Α’ Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας(για τη Μ.Ε.Θ.) για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας(Οργανική Μονάδα της έδρας Αγρίνιο)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ μηχανικών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ μηχανικών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στο Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγρινίου ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ Κ.Ψ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2022