Ανακοινώσεις

Θ Ε Μ Α : « ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 11168/07 -07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση