Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Κοινοποίηση