Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ: ‘Εγκριση πρακτικού τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης της υπ. Αριθμ. 2946/24-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ Της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση