Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης της υπ. αριθμ. 7403/16-5-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ιατρικών Αναλώσιμων των Εργαστηρίων του Νοσοκομείου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση