Τηλεφωνικός Κατάλογος

Τα παρακάτω εσωτερικά γίνονται απευθείας εξωτερικά τηλέφωνα επικοινωνίας βάζοντας το πρόθεμα 2641361ΧΧΧ (όπου ΧΧΧ το τριψήφιο εσωτερικό νούμερο).

Λήψη τηλεφωνικού καταλόγου: σε “doc” / σε “pdf”

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διοικητής – Πρόεδρος Δ.Σ 2641046224
Γραμματεία Διοικητή 551 / 561 / 104 / 2641057330 fax:2641361103
Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ. 150
Αίθουσα Συνεδριάσεων Ε.Σ. 270
Διευθυντής 559 / 2641022451
Υποδιευθυντής 108 / 2641054140
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη 213

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τμήμα Προσωπικού 115-117-118-119-121 / 2641027066
Προϊστάμενος 114

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Προϊστάμενος 553-2641022223
Λογιστήριο 225-224
Ταμείο 226-223-2641048211
Μισθοδοσία 126-128-129 / 2641022237
Προμήθειες 229-221-230-233 / 2641025955
Αποθήκες Υλικού 239-240
Διαχείριση Υλικού 227-236-231-228-234
Μητρώο Δεσμεύσεων 219
Εντάλματα 220-222

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο 135-2641046598
Προϊστάμενος 130

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Τμήμα Κίνησης Ασθενών 109-110-111-112-428-474
Προϊστάμενος 557
Αρχείο + Απολύμανση 317

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ – ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 182-2641044400
Προϊστάμενος 180-477-476
Ραντεβού 2102203580

ΛΟΙΠΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τηλεφωνικό Κέντρο 566-269-2641057333
Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας 497-498
Τμήμα Πληροφορικής/Computer room 123 / 132 / 2641057708
Τμήμα Διατροφής 249
Οδηγοί 262
Κοινωνική λειτουργός 250
Ιματιοθήκη-Εργάτες 457
Προϊστάμενος Επιστασίας & Καθαριότητας 125
Γραφείο εξυπηρέτησης πολίτη 213
Α΄θμια Υγειονομική Επιτροπή 486
Υποδοχή – Πληροφορίες 578
Αμφιθέατρο 293
Σ.Ε.Ν.Α 290-2641045380
Κυλικείο 430
Κατάστημα-κυλικείο 460
Α’βάθμια υγειονομική επιτροπή 481/486
Ιδιωτικό Συνεργείο Καθαριότητας 107
Ραφείο 313
Πύλη 450
EKAB 482-338
ΔΕΔΔΗΕ 238
Τραπεζαρία 315
Μαγειρεία 314

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υποδ/νση-Προϊστάμενος-Μηχανολόγος 554-484-258-2641028290/fax:2641028292
Ηλεκτρολόγοι-Υδραυλικοί 316
Λεβητοστάσιο 307
Κέντρο Ελέγχου 488
Ελαιοχρωματιστής 280

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ

Προϊστάμενος Τακτικών Εξωτ. Ιατρείων 185
Ε.Ι. Πνευμονολογικό 580 – 435
Ε. Ι. Ουρολογικής 193
Ε. Ι. Μαιευτικό – Γυναικολογικό 195 – 196
Ε. Ι. Καρδιολογικής 197
Ε. I. Ω Ρ Λ 202 – 218
Ε. Ι. Διαβητολογικό 131
Ε. Ι. Δερματολογικό 199
Ε. Ι. Οδοντιατρικό 201 – 203
Ε. Ι. Παιδιατρικό 257 – 154 – 172
Ε. Ι. Οφθαλμολογικό 198 – 278 – 277
Ε.Ι. Αντιφυματικό – Επισκέπτριες Υγείας 568
Ε.Ι. Λοιμώξεων 458 – 257
Ε.Ι. Νεφρολογικό 254
Ε.Ι. Νευροχειρουργός 564
Ε.Ι. Ορθοπεδικό 187 – 188
Τακτικά Ιατρεία Χειρουργικής 184
Ε. Ι. Ψυχιατρικό 183
Ε. Ι. Παθολογικό 200
Ε. Ι. Νευρολογικό 186
Ε. Ι. Χειρουργικό 288
Ε.Ι. Γαστρεντερολογικό 328 – 329 (γιατρός)
Σηπτικό Χειρουργείο 194
Φυσικοθεραπευτήριο 158
Ενδοσκοπήσεις 434

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διευθυντής 567 – 2641045714 (και fax)
Φαρμακοποιός 171-333 (Βραχεία)
Φαρμακείο αποθήκη 174
Ε. Ι. Αιμοληψίες 203

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Βιοχημικό 155-388
Απαντήσεις Εργαστηριακών Εξετάσεων 449
Μικροβιολογικό Εργαστήριο 143-127
Διευθυντής Μικροβιολογικού 562
Ιατροί 139-142
Δωμάτιο ανάπαυσης ιατρών 499
Προϊστάμενος 141
Αιματολογικό Εργαστήριο 136
Υπεύθυνος Αιματολογικού 137
Παρασκευαστές 253
Κυτταρολογικό Εργαστήριο 138
Γραφείο κυτταρολόγων 479
Γραφείο Ιατρών Παθολογοανατομικού 251
Γραμματεία 252

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διευθυντής Αξονικού (κος Χρυσανθακόπουλος) 555
Διευθυντής Ακτινολογικού (κα Τσατσαρώνη) 164
Διευθυντής Ακτινολογικού (κος Κανής) 340
Αίθουσα Διαγνώσεων (ΙΜΡΑΧ) 170
Αίθουσα Διαγνώσεων (Διαφανοσκόπια) 169
Υπέρηχοι/Μαγνήτης 483 165
Αξονικός Τομογράφος 565
Στάση Νοσηλευτών 163
Ανάπαυση Ιατρών 339
Μαγνήτης (ιατροί) 429
Γραφείο Τεχνολόγων 335
Ανάπαυση προσωπικού 337
Μαστογράφος 266

Τ. Ε. Π.

Προϊστάμενος 323
Γραμματεία 300
Ιατροί Παθολογικού 305
Ιατροί Χειρουργικού 304
Ιατροί Ορθοπεδικού 306
Ιατροί Παιδιατρικού 154-267-267
Τραυματιοφορείς 302
Στάση Νοσηλευτών 569
Βραχεία Νοσηλεία 303
Δωμάτιο Ανάπαυσης Παιδιατρικού 148
Δωμάτιο Ανάπαυσης Παθολογικού 412-473-475

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Διευθυντής 261-2641033008
Δωμάτιο Περιτοναϊκής Κάθαρσης 244
Γραφείο Ιατρών 242
Προϊστάμενος 241
Στάση Νοσηλευτών 245
Εξεταστήριο & Γραμματεία 247
Δωμάτιο Εφημερίας 243
Δωμάτιο Εφημερίας (Γρ.Προϊ/νου Ψυχ/κης) 484

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διευθύνουσα 162
Τομεάρχες 556-166
Γραφείο Εκπαίδευσης 322
Γραφείο Χημειοθεραπειών 441

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διευθυντής 552
Επιμελητές 364
Στάση Νοσηλευτών 362
Προϊστάμενος 459
Αίθουσα Συσκέψεων 371
Αίθουσα Τοκετών 363
Κα Λιακοπούλου 431
Κουζίνα-Θερμοκοιτίδες 453-405

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διευθυντής 570
Επιμελητές 356-352
Ειδικευόμενοι Ιατροί 351
Στάση Νοσηλευτών 355
Προϊστάμενος 393
Εφημερείο 436-361

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διευθυντής 246
Επιμελητές 256-257
Στάση Νοσηλευτών 146
Προϊστάμενος 145
Εργασία Νοσηλευτών 259
Ανάπαυση Προσωπικού 149
Αίθουσα Συσκέψεων 147
Εφημερία Διευθυντή 411
Εφημερία Ειδικευομένων 148

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Διευθύντρια 206
Ιατροί 208
Προϊστάμενος 207
Αίθουσα Διασταυρώσεων 212
Τεχνολόγοι 214
Χώρος Αιμοληψιών 211
Γραμματεία 204

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΩΡΛ+ΟΦΘ/ΚΗ)

Διευθυντής 573
Γραφείο Ιατρών 389
Στάση Νοσηλευτών 390
Εφημερείο Ιατρών 413-427(Ζαφειράκης)
Προϊστάμενος 235
Τεστ κοπώσεως 487
Υπέρηχοι 494

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διευθυντής 572
Γραφείο Ιατρών 377-381
Προϊστάμενος 378-382-408
Στάση Αδελφής 379-383
Κουζίνα 454-292

ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Φυσίατρος 294

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Προϊστάμενος 370
Ανάπαυση προσωπικού 374
Σηπτικό χειρουργείο 373
Αποστείρωση 311
Υπεύθυνος Αποστείρωσης 310
Κουζίνα Αποστείρωσης 309

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διευθύντρια 424
Προϊστάμενος 571
Γραφείο Σύσκεψης Ιατρών 376
Δωμάτιο Ανάπαυσης Ιατρών 423
Ανάνηψη 425

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διευθυντής 575
Γραφείο Επιμελητών 403-404
Προϊστάμενος 401
Χώρος εργασίας Νοσηλευτών 402

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διευθυντής 576
Γραφείο Επιμελητών 560- 420
Αίθουσα Συσκέψεων 418
Καλλιακμάνης-Δημακόπουλος 416
Προϊστάμενος 432
Στάση Νοσηλευτών 422
Εφημερείο Ιατρών 289-415-412
Κουζίνα 455

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Εξεταστήριο 1 281
Εξεταστήριο 2 283
Εξεταστήριο 3 284
Γραμματεία 282
Στάση αδελφής 292

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ)

Διευθυντής 574
Γραφείο Ιατρών 326-330-397
Προϊστάμενος 440
Εφημερείο Ιατρών 398
Στάση Νοσηλευτών 396-325
Γραφείο Συσκέψεων 327
Γραφείο Ιατρών 326

ΜΟΝ/ΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Διευθυντής 452
Προϊστάμενος 248
Μεταγγίσεις 105

ΜΟΝ/ΔΑ ΠΡ/ΨΗΣ ΜΕΣΟΓ. ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Βιολόγος 157