Υποδομές – Εξοπλισμός

Σας γνωρίζουμε πως το Νοσοκομείο μας διαθέτει «ειδικές κλίνες» βάσει συμβάσεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες . Οι κλίνες αυτές είναι 2 στην Ουρολογική κλινική και 2 στην Μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου μας και μπορούν να εξυπηρετήσουν συνολικά 4 άτομα ( 2 άντρες και 2 γυναίκες ).

Θα πρέπει να αναφερθεί πως τα ανωτέρω δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, τουαλέτα, τηλέφωνο και κλιματισμό ( air condition).

Σε μια κίνηση εκσυγχρονισμού και διαμόρφωσης καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος , ο Διοικητής του Γ.Ν.Αγρινίου , επισήμανε την ανάγκη αναδιαμόρφωσης των διάφορων τμημάτων του Νοσοκομείου  και έτσι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ξεκίνησαν  οι εργασίες  τοποθέτησης νέων εργονομικών γραφείων, ντουλαπών κ.α. Ένα από τα πρώτα τμήματα που ¨γεύθηκε¨ τις αλλαγές ήταν το Γραφείο Προσωπικού , ένα από τα πλέον σημαντικά τμήματα της Διοικητικής Υπηρεσίας , αξιοποιώντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον χώρο για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος .

Παράλληλα τοποθετήθηκαν νέοι ψύκτες  φυσικού νερού με φίλτρο διήθησης – καθαρισμού , δέκα (10) στο σύνολο τους ,  σε διάφορα τμήματα και χώρους του Νοσοκομείου  εξασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη δυνατή υγιεινή για όλους υπαλλήλους και ασθενείς.