3Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια “Καθετήρες” CPV 33141200-2 και για τις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες Αγρινίου και Μεσολογγίου

3Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια “Καθετήρες” CPV 33141200-2 και για τις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες Αγρινίου και Μεσολογγίου

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 3η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΓΙΑ 3η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Κοινοποίηση