4Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια “Καθετήρες” CPV 33141200-2 και για τις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες Αγρινίου και Μεσολογγίου

4Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια “Καθετήρες” CPV 33141200-2 και για τις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες Αγρινίου και Μεσολογγίου

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑRETEION MEDICALS Α.Ε. ΓΙΑ 4η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑRITI

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

Κοινοποίηση