ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ CPV: 33731110-7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ CPV: 33731110-7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ πού έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό κωδικό

20DIAB000012391 για δέκα (10) ημέρες.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση