Ανακοίνωση τρίτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την πρoμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ CPV: 33141700 -7 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για χρονικό διάστημα 4 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης

Ανακοίνωση τρίτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την πρoμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ CPV: 33141700 -7 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για χρονικό διάστημα 4 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη εδώ

Κοινοποίηση