ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ. 12247/2018 ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 63043-63045/2018 προμήθεια α)συριγγες και β)σακοι για ουρα για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινιου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής  άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ. 12247/2018 ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 63043-63045/2018 προμήθεια α)συριγγες και β)σακοι για ουρα για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινιου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής  άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ)

Κοινοποίηση