«Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»