Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρικού κλάδου Ε.Σ.Υ. Επιμελητή Β’Παθολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοκαρνανίας (Οργανική Μονάδα της έδρας Αγρινίο)

Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρικού κλάδου Ε.Σ.Υ. Επιμελητή Β’Παθολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοκαρνανίας (Οργανική Μονάδα της έδρας Αγρινίο)

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση