ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 63-2022 Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/2016. για την προμήθεια αρθροπλαστικών ισχίου και γόνατος με πλοήγηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 63-2022 Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/2016. για την προμήθεια αρθροπλαστικών ισχίου και γόνατος με πλοήγηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση