Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας στη Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας στη Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση