ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Απόφαση Διοικητή σχετικά με έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΝΥΓΜΟΥ (SKIN PRICK TEST)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Απόφαση Διοικητή σχετικά με έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΝΥΓΜΟΥ (SKIN PRICK TEST)»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση