ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σχετ. Η υπ. αριθμ. πραξ. 20ης /04-09-2018 (θέμα 28ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σχετ. Η υπ. αριθμ. πραξ. 20ης /04-09-2018 (θέμα 28ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ».

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση