ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Β΄ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΎΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Β΄ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΎΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ 

Κοινοποίηση