Απόφαση ανάθεσης προμήθειας υπηρεσιών Push Notifications – Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1087668 ΕΞ 2021 – Αυτόματη Αποστολή από Σύστημα Αυτοματισμού Γραφείου Υπ. Οικονομικών

Απόφαση ανάθεσης προμήθειας υπηρεσιών Push Notifications – Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1087668 ΕΞ 2021 – Αυτόματη Αποστολή από Σύστημα Αυτοματισμού Γραφείου Υπ. Οικονομικών

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

Κοινοποίηση