ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΔΟΣΙΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ