ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKKISO ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ FRESENIUS ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKKISO ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ FRESENIUS ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

 

Κοινοποίηση