«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Κ.Ψ.Υ. ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.»

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Κ.Ψ.Υ. ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.»

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ.

 

Κοινοποίηση