ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ NEW PORT ΤΗΣ ΜΕΘ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ NEW PORT ΤΗΣ ΜΕΘ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

 

Κοινοποίηση