ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ(ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 96%) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.500,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ(ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 96%) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.500,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση