ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 13864 / 2022 Διαγωνισμός με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την τήρηση λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 13864 / 2022 Διαγωνισμός με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την τήρηση λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΔΩ

 

Κοινοποίηση