ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»