Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ CPV : 33696000-5» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ CPV : 33696000-5» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ ΕΔΩ

Κοινοποίηση