Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (CPV: 33731110-7) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας Ν.Μ.Αγρινίου

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (CPV: 33731110-7) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας Ν.Μ.Αγρινίου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση