ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΥΔ

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

Κοινοποίηση