Προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ»