ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ,ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΩΝ,ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ο2 ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ,ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΩΝ,ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ο2 ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

Κοινοποίηση