ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MAY GRUNWALD ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2,5 L

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MAY GRUNWALD ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2,5 L

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση