ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΔΙΜΕΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, Μ.Χ.” ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΔΙΜΕΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, Μ.Χ.” ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση