Διαγωνισμοί

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GMM, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σχετ. Η υπ.αριθμ. 11862/09-09-2018 και 13053/07/09/2018 αποφάσεις Διοικητή σχετικά με την Επαναληπτική και Συμπληρωματική προμήθεια για «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ».

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ